מהו החלק הקשה ביותר בתחילת תהליך גירושין

הליך גירושין הוא תופעה נפוצה מאוד בישראל.

על כל הצער שבדבר, רבים מן הזוגות בישראל מחליטים לפרק מערכות יחסים משמעותיות לאחר תקופה מהותית שבה בחרו להיות נשואים.

תהליכי הגירושין מטבע הדברים כוללים פירוק וחלוקה של הקיים – בין אם המשמורת על הילדים וההיבטים השונים על הרכוש.

תהליך גירושין ובייחוד התהליך המשפטי של הגירושין כוללים אתגרים רבים שיוצאים חוויות קשות לעיתים לבני הזוג הפרודים. פירוק של מה שהיה מפעלי חיים לכמה שנים טובות הוא דבר שכולל הרבה אמוציות והרבה השלכות כלכליות.

 

חלוקה רכוש

היבט משמעותי ביותר של הגירושין ושל הפרידה הוא חלוקה של הנכסים הקיימים. בעקבות המצב המשפטי בישראל ישנם כללים והלכות שקובעות כיצד בהליך המשפטי יחולק הרכוש. עם זאת, ישנה העדפה לחלוקת הרכוש שבני הזוג מעדיפים.

לכן, כאשר מנסים להגיע להסכמות בין הצדדים, עולים מתחים רבים שצפים, גם כאשר מדובר בהסכמי גירושים בהסמכה, ששני הצדדים מעוניינים בגירושין – הריבים על הרכוש שנצבר הם תמיד יצריים וכוללים תחושות עזות.

חלוקת הרכוש ללא ספק משפיעה על האופן שבו העתיד של הצדדים יראה – מי יקבל את הדירה, איזה סכום כסף יתקבל, איזה רכוש קונקרטי ילך למי. מדובר בשלב שחלק מעדיפים להעניק לעורכי הדין בלבד על מנת לעשותו מנותק מן הרגש והזיכרונות המשותפים ויש כאלו שמעדיפים לערוך את החלוקה באופן אישי ביניהם.

 

ילדים

במידה ומדובר בתהליכי גירושין של זוג שהביא ילדים לעולם, חלוקת המשמרות יכולה להיות מאבק עקוב מדמעות ומזיעה. בהתאם לנסיבות ולקושי של כל מקרה, כל צד יכול לדחוף באופן אגרסיבי לקידום של מצב משפטי מאוד אחר.

ישנן פעמים שבהם אחד מבני הזוג דוחף לכל שהוא יהיה בעל המשמורת היחידי – זהו מצב שלרוב בן הזוג השני מאוד יתנגד עליו והוא סלע מחלוקת רציני וקשה שיוצר ריבים רבים שמשפיעים לא רק על העתיד של כל הורה אלא גם של ילדיו.

ההסדר שמעוצב בשלב הזה הוא הרה גורל. האם הילדים יחיו אצל הורה מסוים, באיזו תדירות ואופן רואים את בן הזוג ומהם ההיבטים הכלכליים של ההסדרה הזו קשורה ישירות לאורח החיים של הילד והסכם לא נכון יכול לפגוע בו מאוד.

 

החלוקה והקושי

כפי שניתן לראות, החלוקה של הסדרי המשמורת של הילדים ושל הרכוש היא חלק קשה מאוד מהליך הגירושין המשפטי. הוא כולל משמעויות רגשיות וכלכליות משמעותיות ביותר לזוג שמשפיעות למשך שנים רבות מאוד.

הסדרי המזונות למשל, שהם חלק מהסדרי החלוקה של הילדים, נמשכים לאורך שנים ומשפיעים על מאזן ההכנסות וההוצאות של כל אחד באופן מהותי. כמו כן, קבלת הדירה וממון רב גם היא יכולה להעלות או להוריד את איכות החיים ובעיקר להוביל למציאות אחרת שבה כל אחד חי אחרת בנפרד.

 

משפחה מופרדת

מאמרים באותו נושא