אחריות בנק כלפי לקוחותיו

בנקים נראים בעינינו לכאורה כמו בית עסק ככל העסקים – מקום בו ניתן להפקיד כסף, לקבל ריבית על השקעות או לקבל הלוואות בתנאים שונים.

עם זאת, כיוון שכל אחד זקוק לחשבון בנק ומשום שהבנקים גם מחזיקים בידע רב יותר מהלקוח וגם קובעים את תנאי העסקה, חלה עליהם גם אחריות חוקית כלפי הלקוחות.

פסיקות שונות בבית המשפט נטו לקבל את צד הלקוח וליצור מצב בו בנקים צריכים להתנהל באופן אחראי על מנת למנוע קריסה כלכלית של לקוחותיהם.

 

מהי אחריות הבנק כלפי לקוחותיו?

באופן כללי, בנק, ככל בית עסק, מנסה ליצור לעצמו רווחים באמצעות עסקאות משתלמות עם לקוחות. עם זאת, קיימים מצבים בהם הרווח הכלכלי של הבנק עלול להוביל לקריסה כלכלית של הלקוח, וזאת כתוצאה מניצול תום לב של הלקוח או פעולה חסרת אחריות כלפיו. על כן, אחת החובות המשמעותיות של בנקים היא החובה לספק הסבר מלא, ברור ונהיר של פרטי העסקאות, וכן לוודא כי הלקוח מבין פרטים אלו ואת משמעותם. פעולות של בנק שנעשות ללא הסבר ראוי, עלולות להוביל להוצאות כבדות עבור הלקוח. במקרים בהם הלקוח לא מסוגל לעמוד בהוצאות אלו, הדבר עלול לגרום לעיקול חשבון הבנק. במקרים אלו יידרש הלקוח להתחיל בהליך של ביטול עיקול חשבון בנק אשר יכול להגדיל את חובותיו הכלכליים, ולסבך אותו אף יותר בהוצאות וריביות על חובות נצברים.

 

חובת הזהירות

עוד אלמנט חשוב באחריות הבנק כלפי לקוחותיו הוא חובת הזהירות. בנקים בסופו של דברים מעוניינים לסגור כמה שיותר עסקאות הלוואה עם לקוחותיהם, כיוון שאלו העסקאות שמספקות להם רווח. כאשר לקוח לווה כסף מהבנק, עליו להחזיר את הכסף בצירוף ריבית, ואותה ריבית היא הרווח המשמעותי של הבנק. עם זאת, לעיתים בנקים יכולים להציע הלוואות גם ללקוחות אשר לא יהיו מסוגלים להחזיר אותן ובכך הם עלולים לתרום לקריסתם הכלכלית. האחריות של הבנקים באה לידי ביטוי בחובה שלהם לפעול באופן זהיר ולהימנע ממתן אשראי פזרני ולא אחראי. על אף שמדובר באינטרס של הבנק ובאלמנט שמספק לו רווחים, מערכת המשפט הישראלית נוטה לצדד בלקוחות אשר ניתן להם אשראי על אף שהיה ברור כי מצבם הכלכלי לא מאפשר להם להחזיר את ההלוואה בתנאים שניתנו.

 

איך מתנהלת תביעה מול בנק בנושאים של חוסר אחריות כלפי לקוח?

ראשית, לפני כל התחלה של הליך משפטי מול בנק, מומלץ להיעזר בעורך דין בנקים מומחה אשר יוכל לסייע לכם בבניית תיק התביעה. חשוב לדעת כי הליכי תביעה מול בנקים מתרחשים באופן מהיר יחסית ובהליך מזורז . זאת מתוך הבנה של המשמעות הדרמטית שיכולה להיות להם על חייהם של הנפגעים. חשוב להבין כי במקרים רבים בהם לקוחות בנקים נקלעים לחובות בלתי אפשריים, לבנקים יש אחריות לעצור את פעילותם של אותם אנשים ולמנוע ״התאבדות כלכלית״. במקרה והבנק לא נקט בצעדים ובאזהרות הנדרשות, ניתן לקבוע כי גם לבנק יש חלק באשמה.

 

דולרים

מאמרים באותו נושא