הביטוח שמכסה את הדירקטורים והמשרות הבכירות

מי הוא האדם בארגון שתחום אחריותו הוא הרחב ביותר? מי הם האנשים שמשפיעים על קבלת ההחלטות בארגון באופן המהותי ביותר?

מי אלו אותם דמויות מפתח ארגוניות אשר חשופות באופן מיוחד לתביעות משלל סוגים? אם עוד לא ניחשתם, כדאי שתהיו מודעים לעובדה שלכל ההגדרות הללו עונה קבוצה אחת בלבד.

זוהי קבוצת הדירקטורים ונושאי המשרות הבכירות. קראו והכירו את הביטוח שמכסה את הקבוצה הזו ומספק לה הגנה משמעותית.

 

אז מה זה בדיוק ביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

ביטוח זה מעניק כיסוי עבור נזק כספי למבוטח אשר לרוב מוגדר בתפקידו בעבודה כנושא משרה בכירה או כדירקטור. לרוב הפוליסה אינה תכסה באופן רטרואקטיבי ותהיה תקפה רק במידה והתביעה תוגש בתוך תקופת הפוליסה.

ועל המבוטח החובה להודיע על התביעה לחברת הביטוח. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניק הגנה במקרה של תביעה שהוגשה מתוקף תפקידו של המבוטח.

 

רגע, מי הוא נושא משרה בכירה ומי הוא דירקטור?

כל אדם שנבחר כחוק ורשום כדירקטור בארגון יוכל לרכוש ביטוח דירקטורים ייעודי. בכל הנוגע לנושא משרה זה משתנה בין הפוליסות. לרוב נושאי משרה יהיו מנכ"ל סמנכ"ל וכל עובד אשר כפוף ישירות לסמכות המנכ"ל. בדרך כלל מדובר בדרג מאוד בכיר בהנהלת הארגון.

 

סעיפים חשובים בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

אחד הסעיפים המשמעותיים והקריטיים ביותר בביטוח זה הוא סעיף הוצאות ההגנה המשפטית. זאת מהסיבה שחברי הקבוצה הרלוונטית בביטוח זה, חשופים מאוד לתביעות מתוקף תפקידם. סעיף משמעותי נוסף נוגע לתביעות יחסים בעבודה.

המבוטח יקבל כיסוי בעבור תביעת יחסים בעבודה מכל סוג. זאת בדגש על העובדה שפעל על פי חוק ולא הפר שום סעיף שנרשם בפוליסה.

 

הרחבות והחשיבות שלהן

כמו בכל ביטוח ישנה אפשרות להרחיב את הכיסוי הביטוחי. מגוון ההרחבות הוא גדול וחשוב מאוד שהמבוטח יידע על אילו הרחבות הוא מוותר ובאילו הוא בוחר ומשלם עליהם תוספת. בין היתר נמצאות ההרחבות הבאות:

  1. הרחבה לכיסוי של דירקטור או נושא משרה חיצוניים. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אינו מכסה אנשי ייעוץ חיצוניים או נושאי משרה אחרים. לצורך כך יצטרך המבוטח להרחיב את הכיסוי וכך יהיה מכוסה במקרה שהוא מתפקד כבעל תפקיד חיצוני.
  2. הרחבה הנוגעת למקרה בו המבוטח נפטר. הרחבה זו מעניקה ליורשיו ונציגיו הרשומים בפוליסה הגנה מפני תביעות בגין מעשים ועבירות של המבוטח בלבד.
  3. כיסוי בעבור מקרה שהמבוטח חויב על פי חוק להתייצב בחקירה או בדיקה כלשהיא. במקרה כזה חברת הביטוח תכסה את ההוצאות שנבעו מחיוב נוכחותו של המבוטח בחקירה או בדיקה. ההוצאות שיכוסו ייקבעו מראש ויירשמו בפוליסה.

נושא ההרחבות בביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא חשוב מאוד ומכיל בתוכו כיסוים משמעותיים שבלעדיהם הפוליסה לא תהיה רלוונטית. מנגד לעיתים רבות משלם המבוטח עבור הרחבה שעבורה הוא מכוסה בפוליסה אחרת.

מה שמביא לכפל ביטוחי ולבזבוז כספים רבים. על מנת להימנע ממצב כזה יוכל המבוטח להיכנס לאתר הר הביטוח, לזהות את הפוליסות שלו ובפנייה ישירה לחברות הביטוח יוכל לוודא שאינו רוכש הרחבה שכבר ברשותו.

 

לסיכום – יש ביטוח שמגן על הצמרת הארגונית

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, נועד להעניק כיסוי ביטוחי לעובדים אשר מתוקף תפקידם כדירקטורים או כמנכ"לים או ככאלה שכפופים ישירות למנכ"ל נתבעו ועלול להגרם להם נזק כספי.

ביטוח זה מאופיין בהרחבות משמעותיות מאוד שבמקרים מסוימים בלעדיהן לפוליסה לא יהיה תוקף. הצמרת חשובה וקריטית לארגון, והיא לפעמים חשופה לתביעות. יותר ממומלץ לשקול ולהגן עליה.

 

חבל מחזיק איש עסקים

מאמרים באותו נושא