האם מותר לעיין בתיק הפלילי שלכם?

הרשעה פלילית, המביאה לידי רישום פלילי במאגר ייעודי של המשטרה, הינה בעלת השלכות נרחבות על תחומים רבים בחייו של כל אדם, בעיקר בפן הכלכלי והחברתי. לפיכך, המרשם הפלילי הינו מאגר חסוי, אליו לא יכול כל אדם לגשת ולעיין בו כראות עיניו. אך האם מדובר במקרה שונה כשזה התיק הפלילי האישי שלנו?

 

מהו רישום פלילי?

הרשעה בעבירה פלילית באשר היא, משמעותה רישום פלילי במאגר ייעודי של משטרת ישראל. מאגר זה מחולק למעשה לשני מאגרי מרשם – מאגר המרשם הפלילי, הכולל רישומים בגין הרשעות ועונשים שקבע בית המשפט על עבירות פשע או עוון. מאגר הרישום השני מתייחס לחקירות ומשפטים הנמצאים בתהליך, כמו גם תיקים שנסגרו מסיבות שונות ולא הגיעו לכדי העמדה לדין.

הרישום הפלילי הוא למעשה מעין 'כתם' בחייו של כל אדם, כשהוא משפיע על תחומים רבים בחייו של בעל הרישום הפלילי ובעיקר בתחומים החברתיים – השתלבות בחברה ובתחומים הכלכליים – קבלה לעבודה ופיתוח הקריירה ולכן, אם אתם עומדים במצב העלול להביא לרישום פלילי שלכם, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מקצועי, כפי שתוכלו למצוא באתר plili.org.il.

 

מי רשאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי?

לאור השפעתו הרבה והמידע האישי הרגיש שהוא מכיל, מאגר המרשם הפלילי נחשב למאגר חסוי, כאשר השגתו בדרכים שאינן חוקיות, נחשבת לעבירה פלילית, גם במקרים בהם בעל הרישום הסכים למסור את המידע.

יחד עם זאת, החוק בישראל מחריג מספר גופים ביטחוניים, עבורם מאגר המרשמים הפליליים פתוח, כמו גם גופים נוספים, היכולים לדרוש מהמשטרה קבלת מידע בדבר רישום פלילי, כאשר מידע זה נדרש להם למילוי תפקידם.

 

האם אני יכול לעיין בתיק הפלילי שלי?

ראינו אם כן כי מאגרי המידע הפלילי הם חסויים ואינם ניתנים לעיון לכל דורש. אך האם ניתן לבדוק באופן אישי את התיק הפלילי שלנו? ככלל, כל אדם רשאי לעיין בתיק הפלילי שלו, אך בנוגע לרישומו הפלילי הנוגע לו עצמו בלבד. את המידע מקבלים באמצעות תדפיס, המוכר גם בשם "תעודת יושר", הניתן בתחנת המשטרה והוא מכיל את כלל המידע בדבר הרשעות פליליות ורישומים משטרתיים.

 

כיצד ניתן לקבל את המידע?

את התדפיס ניתן כאמור לקבל בתחנת המשטרה, לאחר הזדהות עם תעודת זהות ומילוי טופס בקשה לקבלת תעודת מרשם פלילי. לאחר מילוי הטופס בתחנת המשטרה, ניתן יהיה לקבל את התדפיס והרישומים הקיימים.

במידה והמבקש אינו יכול להגיע בכוחות עצמו אל תחנת המשטרה, הרי שניתן לקבל את המידע באמצעות ייפוי כוח. כדי לקבל את המידע באמצעות מיופה הכוח, צריכים להתקיים שני תנאים – מיופה הכוח צריך להיות עו"ד, או בן משפחה והוא יצטרך לחתום על התחייבות שלא להשתמש ו/או למסור את המידע לצד שלישי. בנוסף, ניתן להשיג את התדפיס באמצעות בקשה מקוונת באתר משטרת ישראל לקבלת תעודת מרשם פלילי, אשר תישלח לנציגויות ישראליות בחו"ל, לנציגויות זרות בארץ, או לרשויות לאימוץ.

 

ספר ופטיש של שופט
ספר ופטיש של שופט
מאמרים באותו נושא