תביעות נגד בתי חולים – הפן הניתוחי

תביעות נגד בתי חולים מאפשרים לכם לקבל את המגיע לכם על טיפול רפואי כושל, שפגע בכם פיזית ונפשית. פעולות חודרניות כמו ניתוחים, משאירות באופן מידי חותם, בין אם בשל טיפול מוצלח אשר פטר את הבעיה הרפואית, או טיפול כושל אשר הוביל לבעיות חדשות. תביעות נגד בתי חולים בפן הניתוחי הן מאתגרות במיוחד. תביעות אלו הן לרוב על רקע כשל בהכנה, בביצוע, או בשיקום הניתוחי.

 

קבלת ההחלטה על ביצוע הניתוח

רשלנות רפואית בניתוח אינה חייבת להתקיים בזמן הניתוח עצמו. לפני הניתוח מתקיים מערך שלם של טיפול רפואי וייעוץ מהכירורג המבצע. ייעוץ זה נועד לוודא שהניתוח מבוצע על דעתו של המטופל ובהסכמתו, ועל פי הקווים המנחים הרשמיים המאפשרים ביצוע של הניתוח. קבלת החלטה על ביצוע ניתוח יכולה להיות לגיטימית לחלוטין עבור מטופל אחד, אך הרת אסון עבור מטופל אחר בשל עברו הרפואי או גילו. קבלת ההחלטה על ביצוע הניתוח חייבת לכלול יידוע מלא של המטופל בנוגע לסיכונים ולתופעות הלוואי של הטיפול. בלי הסכמה מדעת של המטופל, המנתח אינו רשאי לבצע בו שום הליך רפואי, והוא חשוף לתביעה בשל כך. לפני הניתוח יש לקיים הליך בדיקות סדור אשר יבסס את יכולתו של המטופל לעמוד בניתוח, ואת נחיצות הניתוח והיעדר אלטרנטיבות פולשניות פחות.

 

הצלחת ההליך הניתוחי או כישלונו

ניתוחים הם הליכים רפואיים בהם כל טעות יכולה להיות הרת אסון. תנועה אחת לא נכונה יכולה להפוך את הניתוח מהצלחה מסחררת לכישלון נוראי, אשר יוביל לפגיעה הרסנית בבריאותו של המטופל. המנתח חייב להכיר בכוח אשר יש בידיו, ולנהוג בזהירות בכל שלבי הניתוח. אם אין ביכולתו לבצע את הפרוצדורה כהלכה, בין אם בשל עייפות, בעיה בריאותית, או חוסר היכרות מספק, הוא מחויב חוקית שלא לבצע אותה. לכל ניתוח יש מגוון רחב של סיכונים אפשריים. סיכונים אלו לרוב מובאים לידיעת המטופל, והם חלק בלתי נפרד ממערך השיקולים שקדם לניתוח. פגיעה רפואית או טעות בזמן הניתוח אשר לא הועברה לידיעת המטופל כסיכון סביר, או אינה תואמת לסיכון הסביר על פי הספרות הרפואית, יכולה בהחלט להצדיק תביעת רשלנות רפואית.

 

נזקים שאריים שמתבטאים לאחר הפרוצדורה הניתוחית

חלק גדול מהניתוחים אשר מסתיימים בהצלחה למראית עין, עשויים לגרור נזקים שאריים נרחבים. נזקים אלו לרוב נעלמים מעיני הכירורג המבצע, מאחר והוא אינו צופה בשיקום החולה לאחר הפרוצדורה. נזקים אלו יכולים לכלול זיהום שנבע מעבודה לא מספיק סטרילית בחדר הניתוח, פגיעה בתפקוד מערכות הגוף בשל חוסר התנועה לאחר הניתוח, או אפילו כאבים עזים שלא הובאו לידיעתו של המטופל כתופעת לוואי. נזקים שאריים אשר המטופל לא היה מודע אליהם, ואשר לא קיבלו מענה והתייחסות מצד הצוות הרפואי, עשויים בהחלט להצדיק תביעת רשלנות.

חדר ניתוח

מאמרים באותו נושא