חיוב המעסיק בפיצוי עובדת שנפגעה בזמן שיפוץ המשרד

ככל יש אפשרות לחייב מעסיקים בגין נזקים שנגרמו לעובדיהם בזמן עבודתם. כדי שבית המשפט יקבל בקשה לחיוב כזה יש צורך להוכיח שהמעסיק נושא באחריות כלשהי לנזק (אחריות שיכולה להתבטא במגוון דרכים). לאחר השקילה של רכיבי האחריות יש צורך לדון ברשלנותו של העובד ובמידת האחריות שלו לנזק שנגרם לו עצמו. הדיון המורכז במקרים כאלה מצריך ייעוץ משפטי מגורמים מקצועיים ובעלי ניסיון בתחום הנזיקין.

 

אחריות המעסיק – הרכיב הראשוני

מן המפורסמות היא שלמעסיק יש סמכות כלפי עובדיו. יסודן של מערכות יחסים בין עובדים למעבידים מחייב את העובד בציות למעביד (תמורת המשכורת אותה הוא מקבל מידי תקופה). הסמכות הזו מייצרת אחריות של המעביד כלפי העובד. אחת ההשלכות של האחריות הזו מתבטאת בדיני נזיקין, על המעסיק לפצות את העובד בגין נזקים שנגרמו לו בגלל העבודה אצלו. האתגר שעומד בפני עורך הדין הוא להוכיח שאכן מתקיים קשר בין העבודה לנזק. יש להדגיש שלא כל אירוע שהוגדר כ"תאונת עבודה" ע"י הביטוח הלאומי מחייב את המעביד בתשלום. הביטוח הלאומי מפצה את העובד בגין תאונה שיש לה קשר לעבודה ואילו על המעסיק (ככל נתבע אחר בתביעת נזיקין) לפצות את העובד רק כשמוכח שהוא זה שגרם לפגיעה.

 

חיוב בגין נזקים שנגרמו עקב השהות במקום העבודה

עד כה דנו בייחודיות של תביעות נזיקים בין עובד למעביד, כעת נדון בתחום אחר, המשותף לכל דיני הנזיקין – חיוב של אדם בגין ליקויים שונים שיש במבנה שתחת אחריותו. ככלל מי שנפגע תוך שהות במתחם ששייך לאדם אחר יכול לתבוע אותו בתביעת נזיקין. כאן האפשרות לתבוע תהיה מטבעה מוגבלת לאותם מקרים בהם היה על המעסיק לדעת על הליקויים המתחם (ועל האפשרות שלהם לגרום לנזקים שונים). תנאי נוסף של המקרה לעמוד בו הוא שהמעסיק לא הזהיר בצורה ראויה מפני הליקוי. ככל שהמעסיק התריע על כך, ע"י הצבת שלטים שונים, שיחות בע"פ עם העובדים וכו'. יהיה קשה לחייב אותו. כמובן שאם המעסיק ניסה להציב מחסומים שונים כדי למנוע גישה למקום המסוכן אין אפשרות לחייב אותו.

 

רשלנות העובד

הרכיב האחרון שיש לדון בו (והוא יכול לפטור את המעסיק מתשלום) הוא רשלנות העובד והאחריות שלו לנזק. ככל שהעובד לא הקפיד על הוראות בטיחות שונות האחריות תוטל עליו. תחום "אפור" הוא ביחס למקרה בו במעסיק לא פעל בצורה אקטיבית כדי למנוע את הנזק אבל העובד היה יכול לעמוד במשימה שהמעסיק הטיל עליו גם בלי לגרום לעצמו נזק, הפסיקה של בתי המשפט במקרים כאלה תהיה בהתאם לנסיבות הנקודתיות.

 

סיכום

לעובדת שנפגעה בזמן שיפוץ יש שתי עילות תביעה כנגד המעסיק, האחת היא האפשרות לתבוע בין אחריות ישירה של המעסיק לנזק (ע"פ המפורט לעיל) והשנייה היא תביעה בגין ליקויים שונים במתחם העבודה. המעסיק יכול להגן על עצמו מפני חיוב בגין פגיעה בעבודה אם יצליח להוכיח שרשלנות העובדת היא זו שגרמה לנזק.

 

מאמרים באותו נושא