מהם סוגי פנסיה חובה לעצמאים

במדינת ישראל מיושם מזה כעשור, חוק פנסיה ממלכתי. מדובר בחוק המחייב כל עובד במדינת ישראל, להפריש כספים מהשכר שלו לאחת מקרנות הפנסיה שנבחרו לשם כך. המטרה של החוק הינה לאפשר לכל אזרח לצאת לגמלאות כאשר לרשותו תעמוד הכנסה כספית, בנוסף לקצבאות הזקנה המזעריות שהמדינה מעניקה לכל גמלאי. ואולם במקביל לחוק שנועד לשכירים, מחייבת מדינת ישראל גם עצמאים להפריש לפנסיה חלק מסוים מההכנסה החודשית שלהם. מהו חוק פנסיה לעצמאים? איזה אחוז מההכנסה חייב העצמאי להפריש לפנסיה? מהם סוגי פנסיה חובה לעצמאים הקיימים כיום?

 

חוק פנסיה לעצמאים ואחוזים מההכנסה שיש להפקיד לפנסיה

חוק פנסיה חובה לעצמאים הוא חוק המחייב כל עובד הנחשב עצמאי, להפריש אחוזים מההכנסה שלו לטובת קרן הפנסיה, שתשמש אותו לאחר היציאה לגמלאות. החוק נכנס לתוקף בשנת 2017, ומאז מחויב למעשה כל עצמאי על פי חוק לבצע הפקדה.אחוזי ההפקדה לעצמאי, הם כדלקמן: 4.45% מההכנסה של העצמאי פחות ההוצאות המוכרות, עד למחצית השכר הממוצע במשק, כל הכנסה נטו שמעל למחצית ההכנסה הממוצעת במשק, מחויבת בהפקדה של 12.55 אחוזים.  עם זאת, חשוב להזכיר בהזדמנות זאת, כי במקביל לחובת ההפקדה לפנסיה צומצמה חובת ההפקדה לביטוח לאומי, לכל הפחות כשמדובר בהפקדות עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק. הדבר מיטיב במידה רבה עם העצמאי, ומונע הגדלה מיותרת של ההפרשות. עם זאת, ככל שההכנסה גדלה, כך יגדלו במקביל גם אחוזי ההפקדה לביטוח לאומי.

זקנים מבוטחים

 

סוגי פנסיה חובה לעצמאים

למעשה, עצמאים יכולים לבצע הפקדות על פי בחירתם, בכל אחד מסוגי הקרנות לפנסיה כאמור. עצמאי יכול להפקיד באחת מקרנות הפנסיה, בדיוק כפי שכל שכיר יכול לבחור. ההבדל היחיד בין שכיר לעצמאי טמון בעובדה שהעצמאי מבצע את כל ההפקדה ולא רק את חלק העובד או חלק המעסיק. לחילופין, יוכל העצמאי  להפקיד את הכסף בביטוח מנהלים, שהתנאים בו שונים והכיסוי הפנסיוני שלו הוא אחר מזה שמעניקות קרנות הפנסיה. אפיק ההפקדה האחרון עבור העצמאים הוא קופת הגמל לפנסיה.

כל אחד מהסוגים כאמור, מכסה את הצרכים המינימאליים של העצמאי בצאתו לפנסיה. עם זאת, כל אחד מהאפיקים נותן הטבות אחרות ויש לו דגשים אחרים. ההמלצה הגורפת שלנו כאן, היא להתייעץ עם יועץ פנסיוני ועם מומחה להשקעות, על מנת לבחור את אפיק ההשקעה המתאים ביותר הן לאופי הספציפי של העצמאי והן לצרכים הייעודיים שלו. לדוגמה – עצמאי בגיל מתקדם יחסית, המתקרב לגיל הפנסיה, ינהל ככל הנראה אחרת את ההשקעות של, מאשר עצמאי צעיר שכל חייו לפניו והוא יכול להגדיל, למשל, את ההשקעה במניות על חשבות השקעות סולידיות.

זה המקום לציין, שעצמאי יכול להפקיד לפנסיה אחוזים מהכנסתו, שהם גבוהים מהאחוזים שצוינו לעיל. עם זאת, שוב לדעת שבמקרים מסוימים ואם ההפקדות גבוהות, לא תתקבלנה עבורן הטבות מס, כפי שיש עבור ההפקדות הרגילות לפנסיה.

מאמרים באותו נושא