בוררות בסכסוכי עבודה – המלצות מעשיות

בשנים האחרונות ניכרת עלייה בשימוש בבוררות ככלי ליישוב סכסוכי עבודה בין עובדים למעסיקים. בוררות יכולה להוות חלופה אטרקטיבית להליכים משפטיים – היא זולה ומהירה יותר. עם זאת, על מנת שתהליך הבוררות יהיה אפקטיבי והוגן כלפי שני הצדדים, חשוב להקפיד על מספר המלצות מעשיות חיוניות.

 

בחירת הבורר

הבחירה הראשונית והחשובה ביותר בתהליך הבוררות היא בחירת הבורר. מומלץ לבחור בורר בעל ניסיון, ידע ומומחיות בתחום הסכסוך, למשל עורך דין בתחום דיני עבודה או שופט בדימוס שיש לו ניסיון רב ביישוב סכסוכים.  חיוני לבחור בורר ששני הצדדים מאמינים שהוא אובייקטיבי ונטרלי. יש לוודא שאין לבורר כל ניגוד עניינים עם אף אחד מהצדדים. מומלץ שהבורר לא יהיה בעל קשר אישי או עסקי עם אף צד.

כדי להבטיח שהבורר אכן אובייקטיבי, ניתן לאפשר לכל צד לפסול בוררים פוטנציאלים בשלב הראשוני. רק לאחר שנבחר בורר שאף צד לא פסל, ניתן להתחיל בתהליך הבוררות. בחירת בורר מוסכם היא קריטית על מנת להבטיח קבלה של תוצאות הבוררות מצד שני הצדדים בסופו של דבר. ניתן לפנות לעוד מידע בנושא הבוררות >>>

 

תהליך בוררות הוגן

על מנת להבטיח הליך בוררות הוגן, יש להגדיר את כללי המשחק בצורה ברורה עוד לפני תחילת התהליך. יש לקבוע מראש את מספר ואורך הדיונים, מועדים סופיים להגשת מסמכים וראיות על ידי הצדדים, ולוחות זמנים מחייבים למתן פסק הבוררות.

בנוסף, על הבורר לאפשר לשני הצדדים להציג את גרסתם בצורה הוגנת. אין לאפשר לצד אחד לדבר באופן בלעדי או להציג יותר ראיות מהצד השני. יש לתת משקל שווה לטיעוני שני הצדדים בעת מתן פסק הבוררות. קביעת כללים ברורים היא המפתח להבטחת הליך שקוף והוגן כלפי שני הצדדים.

 

שמירה על סודיות

שמירה על סודיות היא אבן יסוד בכל הליך בוררות בין מעסיקים לעובדים. יש לקבוע כללים ברורים בנוגע לאילו מידע על העובד ואילו נתונים עסקיים רגישים של המעסיק צריכים להישמר בסודיות מוחלטת.

מומלץ לחתום על הסכם סודיות מפורט הקובע אילו מידע ספציפי לא יוכל להיחשף בפני צדדים שלישיים. הבורר מחויב אף הוא לשמור על כל המידע שהוצג בפניו במהלך הדיונים בסודיות מלאה. פרטים אישיים, שכר ותנאי העסקה הם בבחינת מידע רגיש שאסור שייחשף מעבר לדיוני הבוררות. שמירה על פרטיות היא תנאי הכרחי לניהול הליך בוררות הוגן.

 

פסק בוררות מנומק

על פסק הבוררות להיות מנומק באופן ברור ולהתבסס על הראיות שהוצגו. יש להימנע מנימוקים כללים או עמומים שעלולים להותיר צד כל שהוא עם תחושת עוול. בנוסף, אם הסכסוך כולל היבטים משפטיים מורכבים, מומלץ שהבורר ייעזר בייעוץ משפטי בטרם מתן פסק הבוררות.

 

אכיפת פסק הבוררות

חשוב לקבוע מראש מה יקרה במידה וצד כלשהו מסרב לפעול על פי פסק הבורר. ניתן לקבוע בהסכם הבוררות סנקציות וקנסות בגין אי ציות להחלטת הבורר. בנוסף, ניתן לפנות לבית המשפט לאישור פסק הבוררות כפסק דין ולדרוש אכיפה.

1תהליך בוררות

מאמרים באותו נושא
תביעת דיבה בגלל פוסט בטוויטר

טוויטר (כיום X), פייסבוק ואינסטגרם הן רשתות חברתיות פופולאריות, שבהן אנשים מרשים לעצמם להתבטא בחופשיות. אבל מה קורה אם זה עובר את הגבול ואיך מגישים

קרא עוד »