תפקידו של מנהל עזבון בהליך צוואה

מרבית הצוואות בישראל עוברת לרשם הצוואות לשם קבלת אישור, ולאחר מכן הן מחולקות לפי רצונו של המצווה בתהליך אוטומטי. אבל ישנם מקרים בהם אין אפשרות לחלק את העיזבון שנשאר, בלי להשתמש במנהל עיזבון. בכתבה נסביר על מיהו מנהל העיזבון, מתי יש למנות אותו ומה הם התפקידים השונים שלו בקשר לרכוש בעיזבון. 

 

מיהו מנהל עיזבון בצוואות וירושות על פי דין?

חלוקה של רכוש בירושה בישראל, מתנהלת בדרך כלל בדרך אחת מתוך שתיים. הראשונה היא חלוקה של הרכוש על פי הצוואה שהשאיר המצווה שהוא בעל הרכוש. במקרה ואין צוואה או שהיא אינה בתוקף, הרכוש של המוריש יחולק על פי דין הירושות. במקרים בהם יש קושי בחלוקה של הרכוש, מי שממונה על כך הוא מנהל העיזבון.

מנהל זה ממונה על ידי כותב הצוואה, היורשים או בית המשפט. כל אדם תושב ישראל בן מעל ל-18 יכול להתמנות לתפקיד זה. כמו כן אפשר למנות לתפקיד גם תאגיד, ואפילו את האפוטרופוס הכללי במקרים נדירים במיוחד.

 

באילו מקרים ממנים מנהל עיזבון?

מרבית המקרים בהם יש צורך למנות מנהל עיזבון, הם מקרים בהם יש סכסוך על חלוקת המשאבים בין היורשים. גם מקרים בהם כותב הצוואה מינה מנהל לעיזבון בכדי שהוא ידאג לחלוקת הרכוש, הם נפוצים יחסית. לעיתים קרובות מנהל העיזבון במקרים אלה יהיה גם מי שמונה על ידי ייפוי כח מתמשך על ידי המוריש.

לבסוף, במקרים בהם הצוואה והירושה הן מסובכות, לדוגמא במקרה של ריבוי חובות או יורשים קטינים שלא יכולים לקבל את הירושה כרגע, מקובל למנות מנהל לעיזבון בכדי שיטפל בכל הבעיות הקשורות לרכוש.

 

מה הם התפקידים של מנהל העיזבון?

מנהל העיזבון אחראי על כל האלמנטים בעיזבון ועל טיפול בהם. תפקידיו כוללים בין השאר תשלום חובות מהעיזבון, גביית חובות שניתנו על ידי בעל העיזבון, חלוקת הרכוש בין היורשים השונים, שמירה על העיזבון במקרה שלא ניתן לחלק אותו כרגע, וכל התפקידים שקשורים בעיזבון ובירושה.

 

חובות ועלויות של מנהל עיזבון לירושה

מנהל עיזבון הוא מטבע הדברים תפקיד רגיש שכרוכה בו אחריות גדולה. לכן הוא מחויב לדווח לאפוטרופוס הכללי על כל הנכסים שנמצאים בעיזבון ועל הפעולות שהוא נקט בכדי לטפל בעיזבון. תפקיד זה גם נושא בצידו בדרך כלל שכר טרחה מסוים. שכר זה נקבע על פי גודל העיזבון ועל פי המורכבות של הטיפול בו.

 

מנהל עיזבון בישראל ותפקידיו – סיכום

במרבית המקרים של חלוקת עיזבון בישראל, אין צורך במינוי של גורם חיצוני לשם חלוקה של הרכוש. במקרים בהם יש קושי בחלוקת הרכוש מסיבות כאלה ואחרות, יש למנות מנהל עיזבון על ידי המצווה, היורשים או בית המשפט. תפקידו של מנהל העיזבון הוא לדאוג לטיפול ברכוש של המצווה ולדווח על כך לאפוטרופוס הכללי.

ייפוי כח מתמשך

מאמרים באותו נושא