מי הם הזכאים לפטור ממס הכנסה?

זכאות לפטור מלא ממס הכנסה קיימת לנכה שנכותו עומדת על שיעור של 100%, במידה וזו נמשכת לכל הפחות שישה חודשים ברציפות. קיימים מחלות ובעיות רפואיות שונות המזכות בזכאות מלאה ואחרות המזכות באופן חלקי כפי שנרחיב בהמשך המאמר. כאשר מקיימת זכאות ניתן לתבוע ולקבל החזרי מס רטרואקטיביים של עד 6 שנים אחורנית. 

 

דרגת נכות גבוהה

על מנת להיות זכאים לפטור ממס הכנסה יש צורך שדרגת הנכות תהיה גבוהה מאוד. לא רק נכות בשיעור של 100 אחוזי מזכה וגם מי שנכותו מוכרת כ-90 אחוזים כתוצאה מפגיעת איברים או מי שנכותו  עומדת על שיעור של 89 אחוזים אך לצמיתות עשויים להיות זכאים בהתאם לחישוב מיוחד. הרחבה נוספת לגבי מי זכאי לפטור ממס הכנסה ניתן לקרוא כאן.

 

חוקים מזכים בפטור

ישנם מספר חוקים המזכים מכוחם בפטור ממס הכנסה את מי שכבר עבר וועדה רפואית ונקבעה לו דרגת נכות גבוהה על מי אחד החוקים הללו. החוקים כוללים את חוק הנכים משנת 1959, חוק התגמולים לנפגעי האיבה משנת 1970, חוק שירותי הסעד לעיוור משנת 1958, חוק נכי המלחמה בנאצים משנת 1957 וחוק הפיצוי לנפגעי הגזזת משנת 1994.

מי שעבר את הוועדה הרפואית ונקבעה לו שיעור נכות גבוה בהתאם לאחד החוקים הללו יוכל  לעשות שימוש בקביעת הוועדה על מנת לקבל פטור גם ממס הכנסה. על מנת לקבל פטור ממס הכנסה למי שטרם נקבעה לו דרגת נכות מכוח החוקים הללו בעבר נדרש לעבור וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי טרם הגשת בקשה לפטור מטעם נכות.

 

נכות משוקללת אשר מזכה

דרגת נכות משוקללת של 90% ומעלה גם מזכה בפטור ממס הכנסה. דרגה משוקללת נקבעת באמצעות צירוף של מספר מחלות ליקויים ופגימות. לכן בטופס הפניה לקבלת פטור ממס הכנסה יש לציין את כלל הליקויים מהם המבקש סובל גם  הם אירעו שנים ארוכות קודם להגשת הבקשה, שכן כל סעיף ליקוי יכול להוסיף באחוזי הנכות הכללים של הפונה.

 

נכות מזכה מול יכולות עבודה

חשוב לציין כי אין קשר בין דרגת הנכות המזכה בפטור ממס הכנסה לבין יכולתו של מגיש הבקשה לעבוד. יש להבחין בהקשר זה בין נכות רפואית ונכות תפקודית. נכות תפקודית נוגעת לתביעות בגין אובדן כושר עבודה ובה דרגת הנכות למעשה קובעת אם האדם יכול לעבוד אם לאו. דרגת נכות רפואית לצורך פטור ממס הכנסה היא נכות רפואית והמבקש יכול לעבוד ולהיות זכאי.

 

סיכום זכאות לפטור ממס הכנסה

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בזכאות לפטור עקב נכות רפואית בדרגה גבוהה. כפי שציינו, ניתן להתבסס על קביעת וועדה רפואית הפועלות מכוח חוקים שונים למי שעבר וועדה בעבר או לחילופין להגיש תביעת נכות מהביטוח הלאומי אשר תזכה גם בקבלת הפטור במס.

לצורך הגשת הבקשה בפועל יש לפנות לסניף מס הכנסה הקרוב למגוריכם ולהגיש לפקיד השומה בקשה לפטור ממס הכנסה. אל בקשה זו יש לצרף טופס 1516, טופס 169 א’ וטופס ויתור סודיות.

מס הכנסה

מאמרים באותו נושא