עברתם תאונה בעבודה? יש מי שיעזור לכם!

תאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כתאונה שאירעה תוך כדי עבודתו של הנפגע ועקב עבודתו. על מנת שאירוע ייחשב לתאונת עבודה, לעניין קבלת זכויות מביטוח לאומי, התאונה צריכה להתרחש במהלך שעות העבודה של הנפגע ועקב תנאי העבודה בהם הוא נדרש לעבוד. מבחינת החוק יום העובדה מתחיל כבר עם היציאה מהבית בדרך לעבודה ומסתיים בעת שהעובד שב לביתו.

 

את מי ניתן לתבוע

אם עברתם תאונת עבודה חשוב לקבל ליווי משפטי של עורך דין תאונות עבודה מומלץ המתמחה בתחום ולמצות את הזכויות הן מול הביטוח הלאומי והן מול המעסיק כאשר התאונה נגרמה כתוצאה מרשלנותו. מביטוח לאומי יש לתבוע דמי פגיעה עבור הימים בהם אתם לא יכולים לעבוד והזכאות לדמי פגיעה עומדת על 90 יום. במידה ולא ניתן לשוב לעבודה בתום תקופה זו יש להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות.

חוק

תביעה נגד המעסיק

בנוסף להגשת תביעה כנגד הביטוח הלאומי ניתן לתבוע את המעסיק בבית המשפט. בתביעה זו יש צורך להוכיח כי התאונה ארעה עקב רשלנותו של המעסיק והפיצוי בגין פגיעה בתאונת עבודה ניתן לפי מה מכונה ראש נזק ממוניים כגון, פיצויים על אובדן הכנסות ולא ממוניים כגון כאב וסבל. ניתן לתבוע הן כאשר המעסיק התרשל באספקת אמצעי הגנה לעובד והן כאשר במקום העבודה לא הקפידו על הוראות הבטיחות בעבודה.

 

שינוים תנאים בעבודה

עובד שיכול לשוב לעבודה לאחר תאונת עבדה אך לא לאותה כמות שעות או היקף עבודה על פי הדין זכאי שהמעסיק יתחשב בו ויתאים עבורו את התנאים הנדרשים לו לשם כך. במידה והמעסיק אינו משנה את היקף ואופי המשרה למצבו של העובד, הוא יכול להתפטר ולקבל את הפיצויים המגיעים לו בחוק.

עובד אשר מסוגל לשוב לעבודה לאחר התאונה להיקף משרה נמוך ואינו עושה זאת עלול לאבד חלק מזכויותיו הסוציאליות.

 

תאונת דרכים בדרך לעבודה וממנה

תאונת עבודה כוללת גם תאונה שאירעה בדרכו של העובד לעבודה ובחזרה ממנה כל עוד הוא לא ביצע סטייה לא מקובלת המהווה הפסקה של ממש. עובד שסטה בדרכו לתפילת בוקר בבית הכנסת או עובד שסטה בדרכו לצורך הורדה או איסוף של ילדיו מבית ספר עדיין ייחשב כמי שמצוי בדרכו אל וממקום העבודה לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה.

 

סיכום תאונת עבודה

לסיכום הנושא, לאחר תאונת עבודה מומלץ לקבל ליווי משפטי מעורך דין על מנת לעמוד על הזכויות הן מול ביטוח לאומי והן מול המעסיק. כפי שציינו הזכויות מול המעסיק אינן נוגעות רק לפיצויים בגין רשלנות אלא גם בהתאמת היקף העבודה למצבו הרפואי של העובד.  כפי שציינו, גם תאונת דרכים בדרך לעבודה נחשבת לתאונת עבודה ואז יש לברר עם העורך דין אם לתבוע על פי חוק הפיצויים לתאונת דרכים או מביטוח לאומי בגין תאונות העבודה.

חוזה

מאמרים באותו נושא