ערעור בהליך בוררות – איך זה מתבצע?

בית המשפט, הסמכות הבלעדית להכרעה במחלוקות וסכסוכים למיניהם, נמצא כבר שנים רבות תחת עומס רב, הגורם להליכים המשפטיים המתנהלים דרכו להימשך זמן רב. כחלק מהרצון להתייעל, לקצר זמנים ולחסוך במשאבים, קיימים גם פתרונות חוץ משפטיים ולחלקם קיימת אף סמכות משפטית. האם וכיצד ניתן לערער על הליכים אלו?

 

דרכים חלופיות לפתרון סכסוכים ומחלוקות

כבני אדם, כולנו מתנהגים ומחזיקים בדעות שונות, המביאות אותנו לא אחת למקרים של חילוקי דעות, מחלוקות וסכסוכים, אשר פעמים רבות נצרכים גם להכרעה של בית המשפט, בכדי להגיע לפתרון חלוט וסופי למקרה הנדון.

יחד עם זאת, הדרך המסורתית והמוכרת של ניהול הסכסוך בבית המשפט, הפכה בשנים האחרונות לדרך מסורבלת למדי, בין אם בגלל הבירוקרטיה הרבה ובין אם בגלל העומס החריג שנוצר, אשר מלבד זמן ההתנהלות הממושך, גורמת גם לבזבוז משאבים ניכר.

לפיכך, קיימות מספר דרכים חלופיות שונות להגיע לפתרון של סכסוכים ומחלוקות, דוגמת הליכי גישור ובוררות, כאשר במקרה האחרון, יש לפסק הבוררות דין כשל פסק בית משפט, על כל המשתמע מכך.

 

מהו הליך בוררות?

כאמור, אחד מהפתרונות הקיימים והנפוצים ליישוב סכסוכים ומחלוקות בין גופים שונים, פרטיים ועסקיים כאחד, שלא דרך בית המשפט, הוא באמצעות הליך בוררות, המתאפשר הן במקרים בהם הוכנס סעיף בוררות בהסכם שנחתם בין הצדדים (רלוונטי בעיקר לסכסוכים עסקיים) והן עם הבנת כל הצדדים המעורבים כי כדי להגיע להבנות ופתרון בדרכים יעילות, מהירות ואף קצת יותר נעימות מאשר בין כותלי בית המשפט, עדיף להיעזר בהליך הבוררות.

הליך בוררות מאפשר לצדדים להגיע לידי הכרעה על ידי בחירת צד שלישי אובייקטיבי – הבורר, כאשר לפסק המוחלט של ההליך קיים תוקף משפטי לכל דבר ועניין, כך שניתן לאכוף אותו על ידי כל גורמי האכיפה הרלוונטיים.

 

האם ניתן לערער על פסק הבוררות?

ראינו אם כן כי להחלטת הבורר והפסק עצמו ישנו תוקף של פסק דין משפטי ומדובר בפתרון מחייב עבור כל הצדדים הנוגעים בדבר, כאשר ברירת המחדל היא שלא ניתן לערער על פסק הבוררות.

יחד עם זאת, כאשר הצדדים מסכימים מראש לכך שפסק הבוררות לא יהיה חלוט וכי ניתן יהיה לערער עליו (הסכמה הצריכה להתבצע מראש ובכתב, עוד לפני תחילת הליך הבוררות), ניתן יהיה להגיש ערעור בפני בורר אחר, או לערער בפני בית המשפט – מידע נוסף על ערעור בוררות כאן borerut.com.

 

כיצד הערעור על פסק הבוררות מבוצע?

לאחר קיומה, מראש ובכתב, של הסכמת הצדדים על הזכות לערער על פסק הבוררות הסופי, במידה והצדדים בוחרים לבצע את הערעור מול בורר אחר, עליהם לבחור את הבורר המוסכם, כאשר תחול עליו חובה עקרונית לנימוק פסיקתו.

במקרה שהערעור יבוצע במסגרת בית המשפט, הערעור יבוצע בהרכב של שופט אחד, החייב גם הוא לנמק את פסיקתו ולתעד את מפגשי הבוררות באמצעות פרוטוקול.

ערעור בבוררות

מאמרים באותו נושא