מה החוק אומר על שעות נוספות לעובדים גלובליים

חוקי העבודה מאפשרים להעסיק עובד בשתי צורות.

האחת היא העסקה שעתית והשנייה היא העסקה במתכונת של תשלום שכר גלובאלי.

ההבדל בין השניים עשוי להפוך לקריטי כאשר העבודה הגלובאלית כוללת עבודה בשעות נוספות לרבות עבודה בשבת וחג.

יחד עם זאת, החוק כולל הוראות המאפשרות גם למי שעובד במתכונת גלובאלית לקבל גמול ראוי על ביצוע שעות נוספות.

 

מהי עבודה גלובלית

המונח עבודה גלובאלית מתייחס לצורת העסקה שבה עובד החברה מקבל מדי חודש שכר בסיס קבוע, ללא מעקב הדוק אחר היקף השעות בהן עבד באותו חודש. באפשרות המעסיק לכלול במסגרת אותו שכר בסיס את הסכום לו זכאי העובד כדמי הבראה, את החזר הנסיעות לו זכאי העובד בגין עבודתו ואת הרכיב המתייחס לפיצוי פיטורין בהן מחויב המעסיק.

ההוראה החוקית אליה כפופים כלל העובדים, לרבות עובדים גלובאליים, היא חוק שעות עבודה ומנוחה. יחד עם זאת, ישנם עובדים גלובאליים מסוג מסוים המנויים בסעיף 30 לחוק, אשר עליהם לא חלות הוראות חוק זה, לרבות ההוראות הנוגעות לתשלום שעות נוספות. על מנת לקבל מידע נוסף אודות מגוון סוגי ההעסקה הגלובאלית, ניתן להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה.

 

מה ההבדל בין עבודה גלובאלית לעבודה לפי שעות

עבודה גלובאלית מספקת לעובד מסגרת שכר קבועה וקשיחה. מנגד, בעבודה לפי שעות, כל דקה של העובד המוקדשת לעבודה נזקפת לזכותו ומשולמת לו באופן מלא. בעבודה על פי שעות, מסגרת שעות העבודה השבועיות מוגבלת ל- 45 שעות עבודה בשבוע.

כל חריגה ממסגרת זו מקנה לעובד תשלום גבוה יותר עבור כל שעת עבודה המוגדרת שעת עבודה נוספת. שיעור התוספות נע בין 125% ל- 150% עבור כל שעת עבודה נוספת. בנוסף, עבודה בשבת וחג גם היא מקנה לעובד תעריך שעתי גבוה יותר עבור עבודתו.

 

הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לגבי עבודה גלובלית

לצד האפשרות להעסיק עובדים מסוימים בצורה גלובאלית, החובה לתשלום שכר מינימום היא חובה שאין להתנות עליה ואין לכרסם בה. פירוש הדבר, שקביעת השכר הגלובאלי נדרשת לעמוד בשיעור שאינו פוחת משכר המינימום אותו יש לשלם לכל עובד.

 

מה הדין במקרה של ביצוע שעות נוספות

חובת המעסיק לתשלום שכר מינימום נוגעת גם לתשלום שעות נוספות. לפיכך, במשרות אשר כוללות היקף עבודה הגבוה מ- 45 שעות שבועיות, על המעסיק לכלול רכיב גמול גלובאלי נפרד בגין ביצוע שעות נוספות והוא אינו רשאי לכלול את הגמול על השעות הנוספות כבסיס השכר הגלובאלי.

 

זכאות לתשלום בגין שעות נוספות – גם לעובד הגלובאלי

בעבודות אשר בהן נהוגה העסקה על יסוד שכר בסיס וללא מעקב שעתי הדוק, עשוי העובד להיפגע במקרים בהם עבודתו תחייב אותו לביצוע מספר רב של שעות עבודה שבועיות. לשם כך מורים חוקי העבודה לשלם לעובד רכיב גלובאלי נפרד עבור השעות הנוספות החורגות ממסגרת שבוע עבודה סטנדרטי.

ספרים ופטיש

 

מאמרים באותו נושא