מהם התנאים לקבל פיצויים על עגמת נפש ממקום העבודה

שוקלים להגיש תביעה על עוגמת נפש ממקום העבודה? כדאי שתדעו כי בתי המשפט, אינם פוסקים פיצויים בקלות.

מהם התנאים לקבל פיצויים על עוגמת נפש ממקום העבודה – המדריך המלא.

 

הקדמה

כל פיטורים, הם אינם נעימים לעובד. במקרים רבים של פיטורים, לא פעם, נגרמת עוגמת נפש לעובד אותו פיטרו. בתי המשפט, אינם ממהרים לפסוק פיצויים, אך בכל זאת, ישנם מקרים יוצאים מן הכלל.

תביעות בגין הפרה של חוקי עבודה כאלו ואחרים, מוגשות לבית הדין לעבודה. תביעת פיצויי פיטורים, תוגש בשל הפרת חוק פיצויי פיטורים. כמו כן, תביעת פדיון ימי חופשה, תוגש בשל הפרת חוק חופשה שנתית.

 

הגשת תביעה בגין עוגמת נפש ממקום העבודה  

הגשת תביעה על עוגמת נפש, אינה נשענת על החוק, אלא על תחושותיו של העובד שנפגע כתוצאה מהתנהגות מקום עבודתו, בין אם בשל פיטורים ובין אם כל חוויה אחרת שאינה נעימה במקום העבודה.

בשל העובדה, כי התביעות המוגשות אינן מכוח הוראת חוק, וכן בשל אי היכולת לכמת עוגמת נפש, הצלחה בתביעה בגין עוגמת נפש נדירה.

 

התנהגות המעביד

למעביד, זכות ניהולית, אשר מאפשרת לו לערוך שינויים במקום העבודה, על מנת לדאוג לתפעול שוטף של המקום, וכן לשם הפקת המירב ממקום העבודה. במסגרת זכויותיו הניהוליות של המעביד, עומדת לרשותו הזכות להעביר עובדים תפקיד, וכן לפטר עובדים, זאת כל עוד הדבר נעשה כדין. הזכות הניהולית אומנם מעניקה כוח למעביד, אך הוא אינו משוחרר מביקורת. על המעביד לנהל את מקום העבודה בהגינות, תוך הפעלת שיקול דעת, וכן תוך שמירה על כבוד עובדיו, לרבות במעמד הפיטורים וסיום העבודה תחתיו.

 

פסיקת פיצויים

בית הדין לעבודה, רואה את העובד כצד החוזה העבודה, והוא נשכר לתפקידו תחת המעביד. כפי שלמעביד ישנם תנאים ואינטרסים, הן כמעביד והן כאדם, כך גם לעובד.

ישנם מקרים, בהם המעביד נוהג באופן חריג ושאינו מקובל. במקרים אלו, באם מוגשת תביעה לפיצויים בגין עוגמת נפש ממקום העבודה, בית הדין לעבודה, יפסוק פיצויים לטובת העובד. סכום הפיצויים שיקבע לטובת העובד, אינו נקבע לפי שכרו של העובד, זאת בשל העובדה כי עוגמת נפש אינה בהכרח תגרום נזק ממוני. כמו כן, לא ניתן לקבוע כי עוגמת נפש שנגרמה לעובד המשתכר בשכר נמוך, נמוכה מזאת של עובד המשתכר בשכר גבוה.

 

עורך דין לענייני עבודה

כאמור, בשל העובדה כי הגשת תביעה בגין עוגמת נפש ממקום העבודה, אינן מכוח הוראת החוק, הצלחה בתביעה אינה נפוצה. בשל כך, ישנה חשיבות רבה לשכור את שירותיו של עורך דין לענייני עבודה, המכיר את התחום על בוריו, ויוכל לסייע ולהגדיל את סיכויי הזכייה בתביעה.

איש משפט
איש משפט

 

מאמרים באותו נושא