הגבלות על נסיעה לחו"ל עקב הליך הוצאה לפועל – איך ניתן להיפטר מזה

המפגש של אדם עם לשכת ההוצאה לפועל מתרחש כאשר אותו אדם כושל לעמוד בחובותיו.

לרשם ההוצאה לפועל הדן בתיקו של החייב, נתונות מספר סמכויות לצורך קידום אפשרות גביית החוב.

בעת הפעלת סמכויות אלו, עשוי הרשם להטיל על החייב צו איסור יציאה מהארץ.

עם זאת, קיימת בידי החייב האפשרות להסיר מגבלה זו וזאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בהתאם למצבו הכלכלי.

 

הליך ההוצאה לפועל – מימוש החוב בידי הרשויות

במקרה שבו חייב אינו מסוגל לכסות את החוב מיוזמתו, ניתנת בידי בעל החוב האפשרות לפתוח כנגדו בהליכי הוצאה לפועל. רשם ההוצאה לפועל עשוי לדרוש מהחייב לפרוע את חובו באופן מיידי  או לתת בידיו את האפשרות לפרוס את חובו ולכסות אותו בהליך מדורג. זאת, בהתאם לנתונים אותם יציג בפני הרשם.

על מנת לוודא את ניתוב הכנסות החייב לטובת כיסוי החוב באופן מוחלט וליצור מנוף לחץ על החייב לכסות את חובו, עשוי רשם ההוצאה לפועל להטיל על החייב מגבלות שונות. במקרה שבו נודע לאדם כי נפתח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל, באפשרותו לפנות לאיש מקצוע כמו עורך דין לענייני הוצאה לפועל.

 

סמכויות ההוצאה לפועל לצורך גביית החוב

לרשם ההוצאה לפועל סמכויות רבות לצורך מימוש חובו של החייב. בין סמכויות אלו, באפשרותו להטיל עיקול על חשבון הבנק של החייב, למנוע מהחייב להחזיק ברישיון, למנות כונס נכסים למימוש נכסי החייב, להגביל את החייב מלהוציא פנקסי שיקים, לפרוס את החוב לתשלומים ולאסור על החייב לצאת מן הארץ.

 

ביטול צו איסור יציאה מהארץ שניתן במסגרת הליך הוצאה לפועל

הטלת צו איסור יציאה מהארץ משיגה שתי מטרות אותם מבקש להשיג רשם ההוצאה לפועל.  האחת, הגבלת אפשרות מצד החייב לעזוב את המדינה לצמיתות ללא תשלום חובו. השנייה, יצירת תמריץ עבור החייב להסרת החוב על ידי מניעת אפשרותו ליהנות מנופש בחו"ל.

 

האפשרויות לביטול האיסור ליציאה מהארץ

גם במקרה של הטלת צו איסור יציאה מהארץ, נתונות בידי החייב מספר אפשרויות להסרתו. האחת היא כיסוי החוב. מאחר שפעמים רבות אדם עשוי להיקלע לחובות כבדים אשר הסרתם המלאה עשויה להימשך שנים רבות או שאינה אפשרית, באפשרות החייב להגיש בקשה להכיר בו כחייב מוגבל באמצעים ולבקש הסדר מחיקת חובות, אשר יקל עליו בהסרת צו איסור היציאה מהארץ.

הליך מחיקת החובות ניתן לביצוע באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל. ניתן לעשות זאת באמצעות עורך דין מחיקת חובות מנוסה ובעל בקיאות בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון. במידה של עמידה בקריטריונים, יינתן לחייב הפטר מחובותיו, יתאפשר לו לפתוח דף חדש במישור הפיננסי ולבקש כי יוסרו מעליו מגבלות שחלו עליו קודם לכן, בהן איסור יציאה מהארץ.

 

איסור יציאה מהארץ עקב הליך הוצאה לפועל – לא סוף פסוק

בעל חוב בתיק הוצאה לפועל עשוי לסבול ממגבלות רבות המשבשות את חייו, בהן איסור נסיעה לחו"ל. פעמים רבות מדובר במי שעקב בחירות כלכליות שגויות וללא כוונת זדון, מוצאים עצמם חדלי פירעון וללא יכולת להשיב חובות במועד. הגבלות אלו ניתנות לשינוי על ידי גורם מייצג בעל הבנה מעמיקה של הדין וניסיון בהליכי הוצאה לפועל, אשר יידע לפעול להסרת המגבלות.

 

אנשי משפט
אנשי משפט
מאמרים באותו נושא
תביעת דיבה בגלל פוסט בטוויטר

טוויטר (כיום X), פייסבוק ואינסטגרם הן רשתות חברתיות פופולאריות, שבהן אנשים מרשים לעצמם להתבטא בחופשיות. אבל מה קורה אם זה עובר את הגבול ואיך מגישים

קרא עוד »