אילו מסמכים צריך על מנת להגיע לייעוץ על פינוי שוכר?

פינוי שוכר מנכס הוא הליך משפטי שנדרש במקרה של בעיות קיצוניות מצד שוכר וכנגד בעל הנכס.

ההליך לא חייב להיות מורכב, ונעשה יחד עם גורם משפטי מומחה בתחום, ולשם כך יש צורך בהבאת מספר מסמכים שיהוו גיבוי ותימוכין לתביעה.

בדרך כלל יחסי שכירות הם פשוטים, אלא שבמקרים מסוימים נאצלים משכירים להתמודד עם שוכרים בעייתיים שמסבים להם נזק כלכלי גדול . במידה וירצה בעל הנכס לפנות את הדייר הסורר – הוא יאלץ לעבור בבית המשפט. הדבר נשמע מסובך, אבל למעשה הליך מזורז לפינוי שוכר הוא אחד ההליכים המשפטיים המהירים ביותר. השלב הראשון יהיה פגישת ייעוץ לפינוי שוכר עם עורך הדין האמור, שבו יציג המשכיר את המקרה ומסמכים רלוונטיים, ועורך הדין יחווה דעתו באשר לעילה המשפטית לפינוי, ובמידת האפשר יתקדם עם התהליך.

 

חוזה השכירות – הבסיס לכל ההסכם

חוזה השכירות בין המשכיר לשוכר הוא אבן היסוד לכל ההסכם בינהם, ופורט באופן משפטי ורשמי את יחסי הגומלין שהיו אמורים להיות בינהם. בדרך כלל הפינוי המבוקש נדרש בעקבות הפרה יסודית ומהותית של החוזה. משום כך יהיה צורך להביא את המסמך ההסכם ולהצביע על הסעיפים שהופרו. למשל – אם הפינוי נתבע בגין פיגור בתשלום שכר הדירה, חשוב להביא לידי בית המשפט את הסעיף שמתאר את תשלום שכר הדירה: הסכום, האופן והתזמון שבהם אמור היה להיעשות.

 

עדויות להפרת החוזה – בהתאם לסיבה 

הראינו מה היה החוק – וכעת נחתור להראות כיצד הוא הופר. התימוכין למעשה ההפרה צריכים להיות מותאמים לאופי ההפרה. למשל – אם הסיבה בגינה המשכיר דורש את פינוי השוכר היא בשל ליקויים בתשלומים – רצוי להביא תיעוד מחשבון הבנק של השוכר, בהם ניתן לראות ולהצביע על איחור או היעדר תשלום מהשוכר. לחלופין, אם המשכיר טוען לגרימת נזקים משמעותיים מצד השוכר, הראייה המתאימה תהיה תמונות שמראות כיצד נראתה הדירה לפני כניסת השוכר, ומה מצבה הנוכחי. אם הדרישה לפינוי נובעת ממטרד שהוא נחלת כלל דיירי הבניין – רצוי להביא תצהירי עדות של המעורבים, בו הם ישטחו את החוויה שלהם באופן שיעזור לבית המשפט להבין את קנה המידה של המפגע.

 

התכתבויות עם השוכר

פעמים רבות רצוי להביא לפגישה גם עדויות מהתקשורת בין המשכיר לשוכר – אזהרות שניתנו, התנגדויות מצד השוכר לתקן את ההפרות שביצע וכיו"ב. בהמשך ההליך המשפטי, ידרש השוכר להביא כתב הגנה ולהראות כיצד הוא צודק, ונהג באופן סביר וחוקי, לכן חשוב שהשוכר יציג את הדברים מנקודת המבט שלו, ולא ישמיט שום פרט רלוונטי.

 

לסיכום

פינוי שוכר מנכס בעקבות הפרה יסודית של החוזה היא אפשרית בסיוע גורם משפטי מוסמך, ואם רק תספקו לו את הראיות המתאימות והמסמכים הדרושים – תוכלו להתקדם בזריזות לעבר פסק דין.

 

מאזניים

מאמרים באותו נושא