פיצויים בגין הפרת חוזה

חוזה חתום הוא מסמך אשר נראה שלא ניתן לערער או להפר אותו.

מה קורה כאשר אחד מהצדדים מפר את החוזה והאם ניתן לקבל פיצויים?

 

ודאי תשמעו הרבה המלצות כי גם כאשר חותמים על חוזה וגם כאשר מתרחש אירוע של הפרת חוזה כדאי מאוד להיוועץ בשירותי עורך דין מסחרי. הסיבה לכך פשוטה. כאשר חותמים על חוזה מסדירים הליכים בין שותפים לסקטור מסוים (עסקים, נישואין ועוד…), ובעצם גם מתכננים מקרים ותגובות למקרה שאחד מהצדדים יפר את החוזה. כאשר החוזה אכן מופר, יש צורך בליווי עורך דין, ולעיתים גם שופט, אשר יוודאו את תקינות ההליך בהתאם לחוזה וגם ימצו את האינטרסים של הצד הנפגע, במקרים רבים עד כדי קבלת פיצויים.

 

חוק החוזים

בעקבות מקרים רבים שנצפו בעבר של הפרת חוזה ואי עמידה בתנאי ההסכמים שחוזים מעגנים, נחקק במדינת ישראל בשנת 1970 חוק החוזים. המטרה של החוק לתת מענה לאנשים הסבורים כי אחד הצדדים הפרו תנאים בחוזה עליו חתומים. החוק מאפשר לתבוע את הצד המפר בגין שלושה נושאים או מטרות שונות.

 

ביטול החתימה על החוזה או הכרח לקיומו

שני נושאי התביעות הראשוני אשר מעוגנים בחוק כאמור מתייחסים למקרה בו אחד הצדדים סובר כי צד אחר בחוזה הפר אותו. במקרה זה, הצד הנפגע, רשאי לתבוע לביטול כללי של החוזה או לביטול רק אחד מחלקי החוזה. עוד אופציה לתביעה היא תביעה לקיום החוזה, כלומר להכריח, על פי החלטת בית משפט, את הצד המפר דווקא כן לקיים את החוזה כפי שנחתם ולא לאפשר לא להפר אותו, אם יעשה זאת יוגדר כעובר על החוק ויהיה צפוי לקבל עונש.

 

קבלת פיצויים בגין הפרת חוזה

האופציה השלישית, כאשר ניגשים לתבוע את הצד המפר, היא לתבוע לקבלת פיצויים בעקבות הפרת החוזה. בדרך כלל יש להוכיח כי הצד שקיים את החוזה נפגע כתוצאה מההפרה. גובה הפיצוי הוא כתלות בגובה ההפסד של הצד שקיים את ההסכם ורוב המקרים מעוגנים בחוק על מנת שלא יהיו חילוקי דעות בנושא.

 

חישוב גובה הפיצוי

כאשר מדובר בחוזה העוסק בתשלום כסף, הפיצוי יחושב כמובן לפי גובה הכסף שלא הועבר. נוסף על גובה פיצוי זה, יצטרך הצד שלא סיפק את הכסף בזמן לשלם גם ריבית לאור האיחור בתשלום. גם בהקשרי סיפוק סחורה ללקוחות, ספקים יאלצו לשלם בעבור ההפרש בין עלות הסחורה לעלות הסחורה שנקנתה בפועל לאור אי קיום החוזה.

תביעה לקבלת פיצויים אפשרית בעקבות הפרת חוזה על ידי אחד הצדדים. הצד הנפגע ראשי לתבוע את הצד המפר בגין שלושה נושאים שהם ביטול החוזה, אכיפתו וכמובן תביעה לקבלת פיצויים. בכל מקרה, במידה ואתם סבורים כי אחד מהצדדים בחוזה שלכם הפר אותו מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מסחרי על מנת למצות את הזכויות שלכם.

 

ספר חוקים

מאמרים באותו נושא