תקרת מקסימום לתגמולים בגין אובדן כושר עבודה ותנאי סף לזכאות

חלית או נפצעת? איך תדע אם מגיעים לך פיצויים כספיים על כך ואם כן אז מה אלו? מה דרוש לעשות כדי לקבל את אלו? הפרטים בכתבה הבאה

ביטוח אובדן כושר עבודה מקנה פיצויים כספיים למי שאיבד את כושר העבודה הפיזי בדרך כזו או אחרת, בין אם בתאונה או מחלה. האמנם? בכדי לקבל את התגמולים אליהם אתם זכאים צריך לעבור שרשרת בירוקרטית ארוכה אשר בסופה תצטרכו לקבל את האישור המיוחל. לרשותכם מספר גופים אשר אתם יכולים להגיש אליהם תביעות אובדן כושר עבודה.

 

ביטוח לאומי

אדם אשר איבד את כושר עבודתו יכול לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי בכדי לקבל קצבת נכות כללית. בכדי לקבל את הקצבה, על המבוטח להגיש טפסי תביעה ולעמוד בפני וועדה רפואית שתקבע את שיעור אחוזי נכותו ודרגת אי כשירותו. אחד מהתנאים לקבלת הקצבה הוא אחוזי נכות העולים על 60%. בנוסף לכך, על המבוטח לאבד לפחות 50% מכושר העבודה. הגשת התביעה לבטוח לאומי טומנת בחובה מורכבויות רבות כגון: עריכת חוות דעת רפואית, איסוף המסמכים הנדרשים וכדומה. ניתן להגיש את התביעה באופן עצמאי אך מפאת מורכבות העניין והתנאים המחמירים של הוועדה רוב האנשים משכירים עורך דין לכך.

 

קרן הפנסיה

מלבד חסכון פנסיוני, רוב קרנות הפנסיה כוללות סעיפים ביטוחיים כמו כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה בסיסית המוכר בשם פנסיית נכות. התנאי לקבל פנסיית נכות הוא אובדן של 25% מכושר העבודה ואי יכולת לעבוד בעבודה המתאימה לכישורי המבוטח למעלה מ90 יום. תקרת הקצבה הפנסיונית החודשית הינה עד ל75% מגובה השכר. בנוסף לכך, ברגע שמתקבלת הזכאות לפנסיית הנכות, המבוטח מפסיק לשלם את דמי הגמול.

 

חברת הביטוח

במקרה שרכשתם ביטוח אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח, במידה ותהיו זכאים, פוליסת הביטוח תהווה עבורכם הכנסה חודשית לפרק הזמן שבו אינכם תהיו כשירים לעבוד. במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט, תקרת התגמול החודשי תהיה 75% מהשכר הממוצע ב-12 החודשים שקדמו לאי הכשירות, על פי התנאים שנרכשו בפוליסה. במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, הפיצוי יהיה יחסי. לכל פוליסת ביטוח תנאים משלה, לכן לפני הגשת המסמכים כדי לבדוק מהן הדרישות הספציפיות של הפוליסה אשר קיימת ברשותכם.

ניתן לראות כי קיימים גופים ואמצעים שונים אשר יכולים לספק לכם פיצויים כספיים על אובדן כושר העבודה שיאפשרו לכם לחיות בכבוד ולקיים רמת חיים בסיסית בתקופה שבה אינם יכולים לעבוד. עם זאת, יש לראות כי אתם מבינים בדיוק את הזכויות והזכאויות שלכם וכמו כן מה הן הפעולות אשר אתם נדרשים לעשות בכדי לקבל את אלו.

פיצויים

מאמרים באותו נושא