תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה? כך תדעו מה מגיע לכם

על פי חוק, תאונת עבודה היא תאונה הקורית לעובד במסגרת עבודתו או בדרך אליה / ממנה.

  מכך, שגם תאונת דרכים בדרך אל מקום העבודה או בחזרה ממנו עשויה להיחשב לתאונת עבודה.

באילו מקרים תחשב תאונת דרכים לתאונת עבודה, ומה זכויות העובד במקרה כזה? ובאילו מקרים לא יכיר בה ביטוח לאומי כתאונת עבודה?

 

מתי תאונת דרכים תיחשב גם כתאונת עבודה?

תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה היא תאונה שהתרחשה לעובד בדרך למקום עבודתו, בחזרה ממנה, בין מקום עבודה אחד למשנהו, או בנסיעה מטעם עבודתו. כל עוד התאונה התרחשה בדרך הרגילה בה הוא אמור לנסוע, הביטוח הלאומי יכיר בה כתאונת עבודה. עם זאת, במידה והעובד סטה מן הדרך למטרה שאינה קשורה לעבודה, או שהתאונה קרתה מתוך רשלנות פושעת של העובד ולא גרמה לו נזקים קשים- האירוע לא ייחשב תאונת עבודה.

 

מהי סטייה מהדרך?

סטייה של העובד מנסיעתו השגרתית, לטובת עיסוקים שאינם קשורים לעבודתו ולשגרת יומו. הסטייה מוחרגת במקרים בו העובד עצר ללוות את ילדיו לגן הילדים, או לחילופין לעצור להתפלל בבית הכנסת בו הוא מתפלל דרך קבע – אלו ייחשבו חלק משגרת יומו ובמקרים הנ"ל התאונה עדיין יכולה להיחשב תאונת עבודה. כל עיסוק אישי אחר שאינו קשור באופן ישיר לעבודתו ייחשב סטייה.

 

ביטוח לאומי או ביטוח פרטי?

עובד שעבר תאונת דרכים שנחשבת גם לתאונת עבודה יכול לתבוע פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי, מכיוון שמדובר בתאונת עבודה. את התביעה יש להגיש עד שנה ממועד התאונה. נוסף לכך, הוא רשאי לתבוע גם את חברת הביטוח בה הוא מבוטח, וזאת מפני שעבר תאונת דרכים. את התביעה יש להגיש עד 7 שנים ממועד התאונה.

באם התקבלה תביעתו של העובד ע"י המוסד לביטוח לאומי, הוא עשוי להיות זכאי לקבלת דמי פגיעה וכיסוי הוצאות רפואיות, ובמידה ונקבעו לו גם אחוזי נכות – זמניים או קבועים, יהיה זכאי גם לגמלת נכות מעבודה.

חשוב לציין כי אם התקבלה תביעתו של העובד גם ע"י המוסד לביטוח לאומי וגם ע"י חברת הביטוח, יקוזז סכום הפיצויים להם זכאי העובד מחברת הביטוח מתוך הסכום לו היה זכאי בביטוח לאומי, במטרה למנוע כפל פיצויים.

נוסף על כך יש לציין כי ישנה חשיבות לסדר התביעות: במידה והעובד תבע קודם את המוסד לביטוח לאומי, אזי שהתביעה שלו לחברת הביטוח תהיה זהה מבחינת נתוני התביעה (למשל, אחוזי נכות) גם אם השתנו בפרק הזמן שחלף בין התביעות.

 

למה חשוב לשים לב?

ראשית, על העובד לאסוף כמה שיותר פרטים המתעדים את התאונה, כמו גם את מצבו הרפואי, במידה והמצב מתאפשר. פרטים אלו חשובים לטובת הוכחת התאונה, נסיבותיה, וההכרה בה כתאונת עבודה. בתוך כך – מומלץ לצלם את זירת התאונה, לאגד פרטי קשר של המעורבים בה ובמידת האפשר גם של עדים בנכחו באזור.

לאחר מכן, יש לדווח על התאונה למשטרת התנועה ולהמציא אסמכתא מתאימה, אותה ניתן יהיה להציג בהמשך לחברת הביטוח. נוסף לכך, על העובד להחתים את מעסיקו על טופס ב.ל. 250 (או ב.ל. 283, במידה ומדובר בעובד עצמאי) במטרה לקבל טיפול רפואי בחינם – וזו בנוסף לטיפול דחוף ופינוי ראשוני של בתי החולים ומגן דוד אדום, הניתנים ללא תשלום אגרת המיון.

ללא המסמכים והבירוקרטיה הנחוצים, יהיה קשה מאוד לקבל זכאות לפיצויים – גם מהמוסד לביטוח לאומי, וגם מחברת הביטוח, ועל כן יש להקפיד לאסוף את כל המסמכים והאסמכתאות הנחוצות לעת הצורך.

 

לסיכום

תאונות דרכים עשויות להחשב תאונות עבודה אך הדבר אינו מובן מאליו וכרוך בבדיקות ובירורים מעמיקים. בכדי למצות את זכויותיו של העובד במידה והוא אכן זכאי לפיצויים, מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בנושא מיד לאחר התאונה – ולקבל ממנו ליווי צמוד במהלך ההתנהלות מול המוסד לביטוח הלאומי ו/או חברת הביטוח בה מבוטח העובד.

 

רכב לאחר תאונה

מאמרים באותו נושא