מיהו נוטריון ומהי הגדרת תפקידו

 בוודאי שמעתם בעבר על המושג נוטריון ושאלתם את עצמכם מה הצורך בו ולמה לא מספיק לשכור שירותי עורך דין? למעשה, הוא אכן עורך דין! אך יש לו סמכויות נוספות המעוגנות בחוק.

הנוטריון קיבל הסמכה ממשרד המשפטים, והוא ילווה אתכם בעבודה עם מגוון רחב של מסמכים וסמכויות שרק הוא יכול לאשר או לשנות, לפניכם תפקידיו העיקריים.

התפקיד המוכר ביותר של נוטריון הוא היותו חותם מסמכים. החתימה שלו מאשרת את "חוקיות המסמך" ומאשרת כי לא נעשה מעשה לא חוקי בהקשר שינוי, עריכת ואישור המסמך. חתימתו היא ממש ראיה קבילה בבית המשפט, מה שתקף רק לעורכי דין שאכן הוסמכו על ידי משרד המשפטים והם נוטריונים מוסמכים. בעקבות זאת מפגש עם נוטריון יהיה שכיח עבורכם בעיקר במקרים בהם החוק מכריח חתימה של נוטריון על מסמך מסוים בעקבות שינוי שתבצעו במסמך.

בישראל מעוגן תפקיד הנוטריון במשפט הישראלי. החוק מגדיר את תפקידי הנוטריון בצורה מפורשת – רובם אכן מתקשרים לעבודה עם מסמכים אך יש גם כמה תפקידים נוספים.

 

עבודה עם מסמכים

לרוב, כאשר מתקיימת חתימה על מסמך יש צורך בנוכחות וחתימה של נוטריון שמאשר שהחתימה בוצעה ברצונו של החותם ובהתאם לחוק. בנוסף, במידה ויש צורך, הנוטריון מאשר שכל החתומים במסמך הם כשירים לתפקיד אשר בשמו הם חותמים. ללא חתימת נוטריון כאשר נדרשת אחת כזאת, ניתן לטעון שהחתימה לא כשרה ובכך לערער על אמיתות המסמך ובנוסף ללא חתימתו המסמך יכול להיחשב כלא חוקי בפני בית המשפט והחוק.

 

העתקה ותרגום

גם במקרה של העתקה או תרגום של מסמך, אישור ואימות המסמך נדרשים בחתימת נוטריון. לאחר אישור המסמך, במידה ויש צורך לבצע בו שינוי ולערוך אותו, במרבית המקרים נדרשת גם כן נוכחות וחתימת נוטריון שמאשרת את השינוי והעריכה.

 

אישור חיים

עוד תפקיד מעניין של נוטריון הוא אישור קיום חי של אדם. נשמע די קל לאשר שאדם חי, הוא נושם וקיים, אך כדי לקבל אישור משפטי שהאדם חי יש צורך בחתימה ואישור של נוטריון. אישור זה נדרש בעיקר בהקשרים של שירותים מדיניים או ציבוריים כאשר נדרשת ההוכחה כי אדם אכן קיים וחי. במקרה זה נדרשת חתימתם של הנוטריון ושל האדם שקיומו מוכח.

 

הסכם ממון

גם בברית הנישואין תפגשו את הנוטריון כאשר תפקיד נוסף שלו הוא אישור של הסכם ממון, הסכם אשר נחתם בין שני בני הזוג הנישאים. מטרת ההסדר, כשמו כן הוא, להסדיר ולהחליט על חלוקת הכסף והמשאבים בין בני הזוג במהלך נישואים או במקרה של גירושין.

אלו דוגמאות כלליות ונפוצות לתפקיד הנוטריון אך כנראה שתדרשו לשכור שירותיו בדוגמאות ופעמים רבות נוספות. הנוטריון מהווה חלק בלתי נפרד בהרבה הליכים משפטיים.

 

פסק דין

מאמרים באותו נושא